Szkoła Membranowa

Szkoła Membranowa jest organizowana co roku przez jedną z sześciu polskich uczelni:

  • Politechnikę Śląską
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Politechnikę Warszawską
  • Politechnikę Wrocławską
  • Uniwersytet Opolski

Do kogo adresowana jest Szkoła Membranowa?

  • do studentów wyższych lat oraz doktorantów, którzy w ramach swoich prac badawczych zajmują się zagadnieniami związanymi z technikami membranowymi
  • do osób zawodowo związanych z wykorzystaniem technik membranowych lub zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych technik separacji w przemyśle i oraz integrowaniem tychże metod z innymi dziedzinami badawczymi,
  • do wszystkich innych osób, które są zainteresowane technikami i procesami membranowymi oraz ich zastosowaniem.

Uczestnicy Szkoły biorą czynny udział w dyskusjach na temat prezentowanych wykładów, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz omawiają i rozwiązują inne problemy.

Wykładowcy oraz tematyka wykładów

Wykłady prezentowane podczas Szkoły, głównie dotyczące podstaw technik membranowych, są prowadzone  przez najlepszych polskich naukowców, którzy od wielu lat zajmują się badaniem i rozwojem procesów membranowych. Bardzo często na Szkole można spotkać gości z zagranicy, którzy także wygłaszają wykłady.

Sesja plakatowa

Nieodłącznym elementem każdej Szkoły jest sesja plakatowa, skierowana głównie do doktorantów oraz dyplomantów. Jest ona fantastyczną okazją do zaprezentowania własnej tematyki badawczej oraz  uzyskiwanych w ramach prowadzenia prac wyników.

Nie samą nauką…

Szkoła od kilkunastu lat łączy krajowych i zagranicznych pracowników naukowych, a także doktorantów i dyplomatów zajmujących się problematyka membranową. Oprócz zajęć naukowych odbywają się także spotkania przy ognisku i muzyce.