Osiągnięcia Koła

2016/2017

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ
Miejsce/nazwa wydarzenia: IV Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka”
Temat wystąpienia: Fotolityczny i fotokatalityczny rozkład mikrozanieczyszczeń organicznych
w różnych matrycach wodnych.
Autorzy: Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak, Gabriela Kamińska, Jolanta Bohdziewicz

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZY WARSZTAT NAUKOWY
Miejsce/nazwa wydarzenia: IV Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka”
Temat wystąpienia: Biotest Microtox® w ocenie toksyczności roztworów zawierających
bisfenol A poddanych naświetlaniu w obecności różnych katalizatorów.
Autorzy: Piotr Zawadzki, Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak

2010/2011

I MIEJSCE W KATEGORII ZA NAJLEPSZA PREZENTACJĘ
Miejsce/nazwa wydarzenia: I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych INFO-BIO-TECH
„Od Natury do Technologii”
Temat wystąpienia: Usuwanie mykoestrogenów w procesach membranowych
Autorzy: Edyta Kudlek, Mariusz Dudziak

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII ZA NAJLEPSZA PREZENTACJĘ
Miejsce/nazwa wydarzenia: I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych INFO-BIO-TECH
„Od Natury do Technologii”
Temat wystąpienia: Usuwanie arsenu w procesach membranowych
Autorzy: Beata Kołodziej, Mariusz Dudziak

2008/2009

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZY POSTER
Miejsce/nazwa wydarzenia: XI Szkoła Membranowa „Reaktory i bioreaktory membranowe”
Temat wystąpienia: Oczyszczanie gnojowicy z wykorzystaniem technik membranowych
Autorzy: Anna Kwiecińska, Elżbieta Zgoda

2006/2007

WYRÓŻNIENIE ZA NAJLEPSZY POSTER
Miejsce/nazwa wydarzenia: IX Szkoła Membranowa „Membrany i Techniki Membranowe
w Ochronie Środowiska”
Temat wystąpienia: Fouling membran ultrafiltracyjnych wywołany naturalną substancją
organiczną
Autorzy: Dominika Zawadzka, Mariola Rajca