Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z działalnością naszego Koła bardzo prosimy,
nie wahajcie się skontaktować się z nami:

kudlek-e4
Członek Honorowy Koła
dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. nzw. w Pol. Śl.
e-mail: mariusz.dudziak@polsl.pl
tel: +48 32 237 12 18
ul. Konarskiego 22B, pok. 117 (budynek CNT)
Opiekun Naukowy Koła
dr inż. Edyta Kudlek
e-mail: edyta.kudlek@polsl.pl
tel: +48 32 237 24 78
ul. Konarskiego 22B, pok. 118 (budynek CNT)
Prezes Koła z ramienia doktorantów
mgr inż. Edyta Łaskawiec
e-mail: edyta.łaskawiec@polsl.pl
Skarbnik Koła
mgr inż. Anna Lempart
e-mail: anna.lempart@polsl.pl
Sekretarz Koła
mgr inż. Marzena Jędrys-Wolska
e-mail: marzena.jedrys-wolska@polsl.pl